Информације

Kako vizualizovati ECM?

Kako vizualizovati ECM?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Konkretno, želeo bih da pogledam promene u proizvodnji HA (hijaluronske kiseline). Najčešće vidite samo ljude koji boje površinu ćelije ili uklanjaju ćelije iz kulture radi fiksiranja, a zatim snimanja. Da li neko zna kako da analizira ECM (ekstracelularni matriks) i proteoglikane koji okružuju ćeliju ako želite da vidite da li stanje možda menja način na koji ćelija preoblikuje svoj ECM? Da li je to uopšte moguće sa nekim fluorescentnim oznakama?


Različite komponente ECM-a mogu biti obojene drugačije, ali pošto ste pitali za hijaluronsku kiselinu (HA), svoj odgovor ću ograničiti na njeno bojenje.

Pogledajte ovaj rad. Oni koriste hijaluronski vezujući protein (HABP) kao specifičnu sondu za HA.

Pošto HA ima veoma jednostavan, očuvan sastav i sveprisutno je izražen kod svih životinja koje imaju razvijen imuni odgovor, HA nije imunogena. Dakle, ne postoje antitela koja specifično prepoznaju HA, a tradicionalne imunohistohemijske metode detekcije HA nisu moguće. Na sreću, veoma specifičan i čvrsto vezujući protein, protein koji vezuje hijaluronane (HABP), koji se sastoji od HA vezujućeg domena sa modulom veze iz agrekana, je izolovan (Hascall i Heinegård 1974; Tengblad 1979) i prilagođen kao HA sonda (Ripellino et al. 1985). HABP se sada široko koristi za specifično otkrivanje HA.

HABP označen biotinom može se koristiti za procedure vizuelizacije zasnovane na IHC.


Knjiga "Basic Histology" koju su napisali Junqueira i Carneiro priznaje problem u histološkoj fiksaciji osnovne supstance. Oni preporučuju sušenje zamrzavanjem u tečnom azotu, a zatim uklanjanje vode visokim vakuumom na temperaturi od -30 Celzijusa, što će izazvati sublimaciju (led--> para). Zatim fiksiranje uzorka nepolarnim rastvaračem. Nakon toga možete koristiti mrlje poput PAS tehnike.

Nikad ovo nisam radio, samo prepisujem iz knjige. Ako već imate tečni azot, visoki vakuum i PAS u svojoj laboratoriji, ovo bi moglo biti jeftinije od HABP-a.


Ukočenost ekstracelularnog matriksa: regulator prostaglandina u plućnoj fibrozi?

Aberantno taloženje proteina ekstracelularnog matriksa (ECM) je obeležje idiopatske plućne fibroze (IPF) (1). Aktivirani plućni fibroblasti, koje karakteriše ili α-SMA (α-aktin glatkih mišića) ili PDGFRα (receptor faktora rasta koji potiče od trombocita α), glavni su izvor proizvodnje ECM (2). Taloženje i umrežavanje ECM proteina rezultira učvršćivanjem ECM. Zaista, biomehanička svojstva pluća se dramatično menjaju u IPF-u, a Jangov modul, kao mera krutosti, kreće se od oblasti sa normalnim vrednostima između 0,5 i 10 kPa (što podseća na normalne vrednosti plućnog tkiva) do ekstrema između 50 i 100 kPa u visokoj meri. fibrotična područja (3, 4).

Do nedavno se verovalo da je ukrućenje matriksa rezultat procesa fibroznog remodeliranja u završnoj fazi. Međutim, sve veći broj dokaza sugeriše da promene u ECM ukrućenju mogu aktivno doprineti, propagirati, pa čak i pokrenuti bolest (5). Zaista, povećana krutost matriksa sama po sebi je dovoljna da izazove aktivaciju fibroblasta i lučenje kolagena (6), a zauzvrat, meki matriks može da preokrene aktivaciju fibroblasta (7). Stoga je ciljanje na ECM i njegovu biomehaniku poraslo kao novi obećavajući koncept za buduće IPF terapije. Dugo vremena nije bila dostupna nijedna opcija lečenja za IPF, a mnogi potencijalni kandidati nisu uspeli u kliničkim ispitivanjima. Tek nedavno se pokazalo da dva antifibrotička leka, nintedanib i pirfenidon, uspešno usporavaju progresiju bolesti (8). Međutim, dodatni pristupi reverznog remodeliranja i antifibrotični pristupi su i dalje potrebni da se ne samo uspori već i zaustavi napredovanje bolesti. Stoga, učvršćivanje matrice ciljanja ima veliko obećanje.

Ovo izdanje od Јоурнал sadrži studiju Berhana i kolega (str. 819–830) koja pokazuje kako krutost matriksa ometa višestruke korake prostaglandina (PG) E2 proizvodnja u humanim plućnim fibroblastima (9). Istraživanje prostaglandina u tom kontekstu je zaista obećavajuće, jer mnogi članovi te porodice pokazuju antifibrotičnu aktivnost, a razvijeno je nekoliko visoko specifičnih agonista/antagonista receptora sa potencijalom za kliničku upotrebu (NCT00296556). Svi PG su izvedeni iz prekursora PGH2 preko arahidonski i COX (ciklooksigenaza) put. Terminalni sintetički enzimi zatim pretvaraju PGH2 na bioaktivne pojedinačne prostaglandine, naime, PGI2 (prostaciklin), PGF, PGD2, i PGE2. Između ostalih članova porodice, PGE2 ima snažno antifibrotično i antiinflamatorno dejstvo, koje je uglavnom posredovano njegovim EP2 i EP4 (prostanoidni receptori E-tipa 2 i 4) (10).

Međutim, višestruke studije pokazuju da je fiziološko lokalno antifibrotično dejstvo PGE2 je ograničen u plućnoj fibrozi, kao PGE2 koncentracije u BAL-u su niže kod pacijenata sa IPF (11). Razlozi za smanjenje PGE2 koncentracije još uvek nisu u potpunosti shvaćene i verovatno su multifaktorske. Zbog toga je mnogo truda uloženo u istraživanje ključnih enzima za proizvodnju PG, COX-1 i COX-2. Ovde su prikupljeni podaci ostali neubedljivi, u rasponu od smanjene koncentracije mRNA i proteina u parenhima pluća (12) i izolovanih IPF plućnih fibroblasta (13) do povećane koncentracije u fibrotičnim žarištima (14), stoga još uvek ne objašnjavajući u potpunosti smanjeni PGE2 koncentracije u IPF. Ovo ostavlja prostor za detaljniju istragu PGE2 proizvodnje i degradacije. Zaista, povećana ekspresija PGE2-razgrađujući enzim 15-PGDH se nalazi u nekoliko oblasti u fibroznim plućima (15), a povećana krutost matriksa dodatno ograničava PGE2 proizvodnju i lučenje (16). Međutim, do sada, istraživanje terminalnog enzima PGE2 proizvodnja, PTGES (prostaglandin E sintaza), je nedostajala, sve dok Berhan i njegove kolege nisu prvi otkrili smanjene koncentracije PTGES-a u plućima IPF-a.

U mnoštvu ин витро eksperimenti koristeći ljudske fibroblaste pluća, oni su opsežno i sveobuhvatno istražili kako su svi igrači uključeni u PGE2 proizvodnja reaguje na meko i kruto okruženje. Preduzeli su sofisticirano ин витро podešavanja za oponašanje zdravih (mekih) i bolesnih (ukočenih) uslova okoline za plućne fibroblaste korišćenjem dvodimenzionalne (2D) plastike, meke matrice (citosoft i hidrogel) i trodimenzionalne (3D) meke kulture sferoida, sve zajedno istražuje krutost kreće se od ∼3 GPa do 0,4 kPa. Po prvi put, autori su identifikovali smanjene koncentracije terminalnog enzima PGE2 proizvodnje (PTGES) kod pacijenata sa IPF. Oni obezbeđuju molekularni mehanizam iza svog nalaza pokazujući da je čvrsta matrica smanjila ekspresiju PTGES-a, dok su meki uslovi 3D kulture izazvali i spasili njegovu ekspresiju i aktivnost u ne-IPF fibroblastima i, dodatnom dodatkom arahidonske kiseline, u IPF fibroblastima. Autori su potvrdili supresiju COX-2 ekspresije i PGE izazvanu krutošću2 sekrecije (16) i zatvorio ciklus dodatnim ispitivanjem PGE2 receptore, identifikujući nižu ekspresiju antifibrotičnog EP4 receptora u krutim podešavanjima u poređenju sa mekim podešavanjima (Slika 1).

Слика 1. ПГЕ2 (prostaglandin E2) sinteza humanih fibroblasta pluća zavisi od biomehaničkih svojstava ekstracelularnog matriksa koji ga okružuje. Dvodimenzionalni i trodimenzionalni uslovi meke matrice povećali su koncentracije PGE2, što je bilo praćeno povećanom ekspresijom cPLA2 (citosolna fosfolipaza A2), COX (ciklooksigenaza) izoforme i terminalni enzim, PTGES (PGE2 sintaza). 3D = trodimenzionalni EP4 = E-tip prostanoidnog receptora 4.

Iako autori ubedljivo pokazuju da PGE2 put sinteze je osetljiv na biofizičke promene u svom mikrookruženju u ne-IPF fibroblastima, još uvek postoje delovi slagalice koji su potrebni za potpunu i sveobuhvatnu sliku jer PGE2 koncentracije nisu u potpunosti oporavljene u IPF fibroblastima. Pored toga, održavanje plućnih fibroblasta na mekom i krutom 2D matriksu tokom nekoliko prolaza, zaista, snažno utiče na koncentracije mRNA i proteina članova PGE2 стаза. U eksperimentima tokom kraćeg vremenskog perioda, međutim, promene koncentracije mRNA nisu uvek bile rekapitulirane u koncentracijama proteina, a često i najistaknutiji efekti na enzime uključene u PGE2 sinteza je primećena u mekoj 3D kulturi sferoida u poređenju sa krutim 2D uslovima. Ovaj robustan, brz i dubok efekat meke 3D kulture je intrigantan nalaz Berhana i njegovih kolega, jer dodatno naglašava složenost i osetljivost ćelijskih reakcija u eikozanoidnim putevima i potražnju i neophodnost za 3D eksperimentalnim postavkama. Stoga su autori mogli da otkriju dodatnu regulatornu kontrolnu tačku PGE2 sinteza sa daljim potencijalom za buduća istraživanja. U budućim eksperimentima, potrebno je odgovoriti na važna otvorena pitanja, kao što je da li biomehaničke promene u mekim i čvrstim 3D eksperimentalnim postavkama i dalje mogu uticati na PGE2 стаза. Da bi se odgovorilo na to, decelularizovano plućno tkivo pacijenata sa IPF-om i kontrolnih subjekata ili fibrotični i nefibrotični IPF plućni delovi mogli bi poslužiti kao skela za recelularizaciju da bi se istražila proizvodnja PG. Pored toga, treba ispitati lokalne koncentracije prostanoida u fibrotičnim i nefibrotičnim područjima da bi se identifikovale potencijalne promene u profibrotskim i antifibrotičnim PG i njihova zavisnost od krutosti matriksa.

Zajedno, autori su sveobuhvatno identifikovali više tačaka u regulaciji PGE2 sinteza u zavisnosti od biomehaničkog okruženja. Oni pružaju dodatno objašnjenje smanjenih koncentracija PGE2 kod pacijenata sa IPF-om i istaći potencijal za ciljanje PGE2 put u plućnoj fibrozi.


Regulacija faktora rasta

ECM je sastavni deo regulacije telesnih faktora rasta. Tenascin-X (TNXB) je najveći glikoprotein u ekstracelularnom matriksu. Neophodan je u formiranju kolagena, adheziji ćelija za ECM, kao i u arhitekturi i strukturi ECM. Nedostaci TNXB uzrokuju hiperelastičnost kože, kao i hipermobilne zglobove. Porodica TGFß (transformišući faktor rasta beta) igra značajnu ulogu u širokom spektru ćelijskih aktivnosti uključujući: diferencijaciju ćelija, preživljavanje ćelija, migraciju ćelija, transkripciju kolagena, zarastanje rana i razvoj embriona. TGFß je takođe sastavni deo imunološke modulacije, uključujući ravnotežu između TH1/TH2/TH17. Domeni unutar TNXB gena moduliraju korišćenje, sazrevanje i transkripciju TGFß (3, 4). Stoga bismo očekivali da će se pojaviti značajni fiziološki problemi zbog poremećaja TNXB-a i ECM-a.

VEGF (faktor rasta vaskularnog endotela) je neophodan za isporuku kiseonika u tkiva sa niskim sadržajem kiseonika, kao i za oporavak od vežbanja, formiranje krvnih sudova i integritet i funkciju mišića. Važno je da se VEGF-A (faktor rasta vaskularnog endotela) i VEGF-B direktno vezuju za TNXB u ekstracelularnom matriksu. Pojedinci sa slabom cirkulacijom, zamorom mišića, netolerancijom na vežbanje mogu imati slabu aktivnost VEGF-a.


Sastav i funkcija ECM

Komponente matrice

ECM se definiše kao raznovrsna kolekcija proteina i šećera koja okružuje ćelije u svim čvrstim tkivima. Ovaj odeljak tkiva pruža strukturnu podršku održavajući nerastvorljivu skelu, a ovo zauzvrat definiše karakterističan oblik i dimenzije organa i složenih tkiva. ECM se uglavnom sastoji od zamršene mreže fibrilarnog i nefibrilarnog kolagena, elastičnih vlakana i ne-kolagenih glikoproteina koji sadrže glikozaminoglikan (GAG) (hijaluronan i proteoglikani). Iako se istorijski smatralo da ECM ispunjava prvenstveno strukturnu, a time i biomehaničku ulogu, sposobnost ECM-a da pruži kontekstualne informacije odgovorne za kontrolu i individualnog i kolektivnog ćelijskog ponašanja je sve više prepoznata poslednjih godina.

Nakon intracelularne sinteze, komponente ECM se izlučuju u intersticijalni matriks koji okružuje i podržava ćelije, i glavni je pružalac strukturnih skela za tkivo. Ova matrica takođe igra ključnu ulogu u zaštiti ćelija delujući kao kompresijski pufer kada su tkiva podvrgnuta deformacionim naponima. Intersticijski matriks koji se nalazi u većini, ali ne u svim tkivima, sastoji se uglavnom od vlaknastog kolagena tipa I, koji, zajedno sa fibronektinom, daje mehaničku čvrstoću tkivima (Erler i Weaver, 2009). Iako su kolageni zajedno najzastupljenija komponenta ECM-a, diferencijalna ekspresija pojedinačnih intersticijskih komponenti ECM-a podupire specifične funkcije mnogih organa i tkiva. Na primer, hondroitin sulfat, sulfatni GAG koji se obično nalazi vezan za proteine ​​kao deo proteoglikana, visoko je izražen u ECM-ima vezivnog tkiva kao što su hrskavica, tetive, ligamenti i glavne arterije, gde pomaže u održavanju strukturnog integriteta tkiva. Nasuprot tome, izlučeni protein kiseli i bogat cisteinom (SPARC), matricelularni glikoprotein koji je prvobitno nazvan osteonektin, prvobitno je identifikovan u kosti, gde vezuje kolagen i Ca 2+, inicirajući nukleaciju tokom mineralizacije kosti (Termine et al., 1981. ). Međutim, pokazalo se da SPARC luče neepitelne ćelije u tkivima koja ne okoštavaju (Sage et al., 1984) tokom razvoja i popravke tkiva, gde posreduje u remodeliranju i preokretu ECM-a, kao i u interakcijama ćelija-ECM (Engel et al., 1987 Sage et al., 1989 Funk i Sage, 1991 Lane i Sage, 1994 Murphy-Ullrich et al., 1995 Chlenski i Cohn, 2010). Spoljno mehaničko opterećenje tkiva takođe može da moduliše sastav ECM u nekim tkivima. Na primer, u situacijama u kojima je pokretljivost smanjena, dolazi do smanjenja sadržaja proteoglikana u zglobnom kolagenu i mineralne gustine kostiju, ali se oni povećavaju sa vežbanjem (Bird et al., 2000 Rittweger et al., 2006 Rittweger et al. , 2009), što sugeriše da je sastav ECM moduliran i unutrašnjim i ekstrinzičnim stimulusima.

Pored intersticijalnog matriksa, ekstracelularne bazalne membrane (BM) su specijalizovani oblik ECM u obliku lista za koji se epitelne ćelije mogu pričvrstiti i koje direktno stupaju u interakciju sa epitelijumom i endotelijumom. Ove membrane se uglavnom sastoje od kolagena IV, laminina, entaktina (poznatog i kao nidogen) i proteoglikana heparan sulfata (Erler i Weaver, 2009). BM igraju ključnu ulogu u funkciji epitelnih ćelija, dajući znake za orijentaciju koji pomažu u uspostavljanju i održavanju apikobazalnog polariteta i diferencijacije ćelija.

ECM služi mnogim funkcijama pored pružanja strukturalne podrške. Makroskopski, ECM fizički odvaja ćelije i organe i deluje kao zaštitni jastuk – na primer, regulacijom hidrostatskog pritiska unutar tkiva i organa. Na mikroskopskom nivou, ova veoma dinamična molekularna mreža je takođe sposobna da reguliše ćelijsko ponašanje kroz modulaciju, između ostalog, proliferacije, organizacije citoskeleta, ćelijske diferencijacije i signalizacije receptora (Paszek i Weaver, 2004 Kass et al., 2007). Takvi biohemijski mehanizmi signalizacije „spolja u unutrašnjosti“ oslanjaju se na preciznu prostornu organizaciju ECM liganada da integrišu složene signale na regulisan način (Hynes, 2009). Biofizička svojstva matrice takođe regulišu ćelijske mehanosenzorne puteve – kroz globalnu rigidnost supstrata (fenomen definisan kao mehanotaksija ili durotaksija) (Lo et al., 2000 Wong et al., 2003. Hadjipanayi et al.) ili ekstracelularna tenzija 2009. kao tenzotaksa) (Beloussov et al., 2000) – koji podstiču ćelije da otkriju i reaguju na promene u biomehanici tkiva (Yu et al., 2010). Pored toga, ECM takođe sekvestrira i stoga deluje kao „lokalni depo“ za širok spektar faktora rasta i citokina. Na primer, povreda tkiva može pokrenuti aktivnosti proteaze, što dovodi do brzog oslobađanja signalnih molekula [kao što je transformišući faktor rasta-β (TGFβ) (Wipff et al., 2007. Wells i Discher, 2008.)], što zauzvrat omogućava brzo i lokalno aktiviranje ćelijskih funkcija posredovano faktorom rasta bez de novo sinteze.


Uvod

U proteklih 20 godina došlo je do približavanja biologije raka i biologije razvoja, a obe oblasti su imale velike koristi od napretka istraživanja jedne druge (Xie i Abbruzzese, 2003 Radtke i Clevers, 2005 Blanpain et al., 2007). Retrospektivno, takva konvergencija je neizbežna, pošto su mnoga ista ponašanja ćelija i procesi neophodni za embrionalni razvoj takođe neophodni za napredovanje raka (Egeblad et al., 2010a). Koncept da lokalno mikrookruženje, ili niše, igraju važnu ulogu u regulisanju ponašanja ćelija, što je jedna od centralnih tema u klasičnoj embriologiji, postaje sve više prihvaćeno u biologiji raka (Bissell i Radisky, 2001 Wiseman i Werb, 2002 Bissell i Labarge , 2005).

Mnogo truda je uloženo da se utvrdi kako ćelijske komponente niše pokreću i promovišu razvoj raka (Bhowmick et al., 2004). Međutim, nedavni napredak je takođe naglasio važnost nećelijskih komponenti niše, posebno ECM, tokom progresije raka (Sternlicht et al., 1999 Paszek et al., 2005 Erler et al., 2006, 2009 Levental et al., 2009. ). Iako se dugo posmatrao kao stabilna struktura koja igra uglavnom podršku u održavanju morfologije tkiva, ECM je suštinski deo miljea ćelije koji je iznenađujuće dinamičan i svestran i utiče na fundamentalne aspekte ćelijske biologije (Hynes, 2009). Putem direktnih ili indirektnih sredstava, ECM reguliše skoro sve ćelijsko ponašanje i neophodan je za glavne razvojne procese (Wiseman et al., 2003 Stickens et al., 2004 Rebustini et al., 2009 Lu et al., 2011).

U skladu sa mnogim važnim ulogama ECM-a, postoji više regulatornih mehanizama kako bi se osiguralo da je dinamika ECM-a, kolektivno merena njegovom proizvodnjom, degradacijom i remodeliranjem, normalna tokom razvoja i funkcije organa (Page-McCaw et al., 2007). Poremećaj takvih kontrolnih mehanizama dereguliše i dezorganizuje ECM, što dovodi do abnormalnog ponašanja ćelija koje borave u niši i na kraju do otkazivanja homeostaze i funkcije organa. Zaista, abnormalna dinamika ECM je jedan od najočitijih kliničkih ishoda kod bolesti kao što su fibroza tkiva i rak (Cox i Erler, 2011).

Glavni izazov u biologiji ECM-a je razumeti uloge ECM-a u normalnom razvoju i kako poremećaj dinamike ECM-a može doprineti bolestima kao što je rak. Ovde ispitujemo raznovrsna svojstva ECM-a koja su neophodna za njegovu raznovrsnu ulogu u raku. Fokusiramo se na to kako abnormalni ECM dereguliše ponašanje različitih komponenti epitelnih i stromalnih ćelija u različitim fazama razvoja raka.

Osobine i karakteristike ECM-a

ECM se sastoji od velike kolekcije biohemijski različitih komponenti uključujući proteine, glikoproteine, proteoglikane i polisaharide sa različitim fizičkim i biohemijskim svojstvima (Whittaker et al., 2006 Ozbek et al., 2010). Strukturno, ove komponente čine i bazalnu membranu, koju zajedno proizvode epitelne, endotelne i stromalne ćelije da odvoje epitel ili endotel od strome, i intersticijalni matriks, koji prvenstveno čine stromalne ćelije. Bazalna membrana je specijalizovani ECM, koji je kompaktniji i manje porozan od intersticijalnog matriksa. Ima karakterističan sastav koji sadrži kolagen tipa IV, laminine, fibronektin i linker proteine ​​kao što su nidogen i entaktin, koji povezuju kolagen sa drugim proteinskim komponentama. Nasuprot tome, intersticijalni matriks je bogat fibrilarnim kolagenima, proteoglikanima i različitim glikoproteinima kao što su tenascin C i fibronektin i stoga je visoko napunjen, hidriran i u velikoj meri doprinosi zateznoj čvrstoći tkiva (Egeblad et al., 2010b).

Kada se sastave na uredan način, komponente ECM-a, sa svojom izuzetnom strukturnom i biohemijskom raznovrsnošću i funkcionalnom svestranošću, daju matrici jedinstvena fizička, biohemijska i biomehanička svojstva koja su neophodna za regulisanje ponašanja ćelije. Na primer, fizička svojstva ECM-a odnose se na njegovu krutost, poroznost, nerastvorljivost, prostorni raspored i orijentaciju (ili topografiju) i druge fizičke karakteristike koje zajedno određuju njegovu ulogu u skelama za podršku arhitekture i integriteta tkiva. Pored toga, funkcionišući kao barijera, mesto sidrišta ili trag kretanja, fizička svojstva ECM-a igraju i negativnu i pozitivnu ulogu u migraciji ćelija (Slika 1, faze 1–3).

Nasuprot tome, biohemijska svojstva ECM-a odnose se na njegove indirektne i direktne signalne sposobnosti koje omogućavaju ćelijama da osete i komuniciraju sa svojim okruženjem koristeći različite kaskada transdukcije signala koje izviru od površine ćelije do jezgra, što rezultira ekspresijom gena ili drugim promenama ćelije. ponašanje. Na primer, kao visoko napunjena proteinska mreža bogata modifikacijama polisaharida, ECM se može vezati za bezbroj faktora rasta, uključujući koštane morfogenetske proteine, FGF, ježeve i WNT (Hynes, 2009). Čineći to, ECM ograničava difuzni opseg, dostupnost i smer signalizacije liganada na njihove srodne receptore (Slika 1, faze 4–6 Norton et al., 2005). Pored toga, ECM takođe može direktno da inicira signalne događaje, posebno funkcionišući kao prekursor biološki aktivnih signalnih fragmenata (Slika 1, faza 7 Hynes, 2009 Lu et al., 2011).

Područje u razvoju u biologiji ECM-a je način na koji njegova biomehanička svojstva, uključujući elastičnost ECM-a (koja se kreće od mekog i fleksibilnog do krutog i krutog), doprinose razvoju i bolesti (McBeath et al., 2004 Reilly and Engler, 2010). Kako se ispostavilo, ECM elastičnost pomaže u određivanju kako ćelija oseća i percipira spoljne sile (Paszek et al., 2005. Lopez et al., 2008. Gehler et al., 2009.) i na taj način obezbeđuje glavni ekološki znak koji određuje ponašanje ćelije (Kölsch et al., 2007. Montell, 2008. Fernandez-Gonzalez et al., 2009. Pouille et al., 2009. Solon et al., 2009. DuFort et al., 2011.). Zaista, kompleks fokalne adhezije, koji se sastoji od integrina i multikompleksa adaptera i signalnih proteina, može se posmatrati kao mehanosenzor koji povezuje aktomiozinski citoskelet sa ECM. Mnoge komponente fokalne adhezije, uključujući talin i p130Cas, prolaze kroz konformacijske promene koje daju funkcionalne posledice kao odgovor na primenjenu silu (Sawada et al., 2006 del Rio et al., 2009 Wang et al., 2011). Zajedno sa citoskeletom i nuklearnim matricama, nuklearnim omotačem i hromatinom, oni čine sofisticiranu mehanizaciju koja određuje kako ćelije reaguju na sile iz ECM (DuFort et al., 2011). Zanimljivo je, međutim, da se promene mehaničke sile mogu pretvoriti u razlike u TGF-β signalnim aktivnostima u tetivi miša (Maeda et al., 2011), što sugeriše da se konvencionalni signalni putevi mogu koristiti za tumačenje biomehaničkih svojstava ECM-a. Kao rezultat toga, biomehanička svojstva ECM-a regulišu različita suštinska ponašanja ćelija, uključujući određivanje sudbine ćelije, diferencijaciju i funkciju tkiva (Slika 1, faza 8 Engler et al., 2006 Lutolf et al., 2009 Gilbert et al., 2010).

Važno je da nekoliko izvanrednih karakteristika svojstava ECM-a doprinosi njegovom značaju u razvoju i bolesti. Prvo, različita svojstva ECM-a nisu nezavisna, već su isprepletena. Stoga, kada se ECM ukoči, kao, na primer, u patološkim uslovima, njegove biomehaničke osobine se menjaju, a ćelije reaguju primenom izrazito različitih vrsta sile (Yu et al., 2011). Pored toga, učvršćivanje matrice takođe menja druga fizička svojstva ECM-a i, kao posledicu, direktno utiče na to kako migrirajuće ćelije komuniciraju sa ECM-om. Dakle, linearizovani umreženi snopovi kolagena, koji su prilično kruti, potenciraju migraciju ćelija, dok gusta mreža krutih umreženih matriksnih vlakana ometa migraciju, osim ako se istovremeno aktiviraju matriks metaloproteinaze (MMP) (Egeblad et al., 20b).

Drugo, ECM je veoma dinamičan, stalno se remodeluje u različitim tkivima u različitim embrionalnim i postnatalnim fazama. Dinamika ECM može biti rezultat promena apsolutne količine ili sastava ECM, na primer kao rezultat izmenjene sinteze ili degradacije jedne ili više komponenti ECM. Alternativno, dinamika ECM-a možda ne pokazuje kompozicione promene njegovih komponenti, već uključuje samo način na koji su pojedinačne komponente ECM-a položene, umrežene i prostorno raspoređene zajedno preko kovalentnih i nekovalentnih modifikacija.

Konačno, jedna od najistaknutijih karakteristika interakcija ćelija-ECM je da su one recipročne. S jedne strane, ćelije konstantno stvaraju, razgrađuju ili na drugi način preuređuju i ponovo postavljaju komponente ECM-a da bi promenile jedno ili više svojstava ECM-a. S druge strane, pošto ECM reguliše različito ponašanje ćelija, sve promene u ECM-u kao rezultat ćelijskih aktivnosti će zauzvrat uticati na susedne ćelije i modifikovati njihovo ponašanje (Butcher et al., 2009). Ovaj regulatorni mehanizam povratne sprege između ćelija i ECM omogućava ćelijama i tkivima da se brzo prilagode svom okruženju (Samuel et al., 2011).

Deregulisana dinamika ECM-a je obeležje raka

ECM remodeliranje je strogo regulisano tokom razvoja i prvenstveno se postiže kontrolom ekspresije ili aktivnosti ECM enzima na više nivoa. Uzmimo na primer enzime koji razgrađuju ECM, koji uključuju MMP, dezintegrin i metaloproteinazu sa motivima trombospondina i plazmin serin proteaze: ako se ne kontroliše, moćne aktivnosti ovih enzima mogu imati razorne destruktivne posledice na tkiva i izazvati propast celog organizma. Kao rezultat toga, enzimi remodeliranja ECM nisu samo regulisani na nivou transkripcije i translacije, već i posttranslaciono uz upotrebu njihovih funkcionalno inhibitivnih prodomena i selektivnih inhibitora proteinaze (Page-McCaw et al., 2007 Aitken i Bägli, 2009).

Uprkos tome što imaju više mehanizama kontrole, aktivnosti enzima za remodeliranje ECM mogu biti deregulisane sa godinama ili pod uslovima bolesti. Shodno tome, dinamika ECM-a može postati abnormalna jer količina, sastav ili topografija ECM-a postanu aberantni, što dovodi do dezorganizacije i promena u suštinskim svojstvima ECM-a. Glavni faktori koji doprinose izmenjenim aktivnostima enzima za remodeliranje ECM i time abnormalnog metabolizma ECM su stromalne ćelije, uključujući fibroblaste povezane sa rakom (CAF) i imune ćelije (Bhowmick et al., 2004 Orimo et al., 2005). Međutim, drugi tipovi ćelija, uključujući epitelne ćelije i mezenhimalne matične ćelije (MSC), takođe mogu biti uključeni u kasnim fazama razvoja raka (Quante et al., 2011 Singer i Caplan, 2011).

Abnormalna dinamika ECM je dobro dokumentovana u kliničkim studijama mnogih bolesti i predstavlja znak raka. Na primer, višak proizvodnje ECM ili smanjen promet ECM su istaknuti u fibrozi tkiva mnogih organa (Frantz et al., 2010). Različiti kolageni, uključujući kolagen I, II, III, V i IX, pokazuju povećano taloženje tokom formiranja tumora (Zhu et al., 1995 Kauppila et al., 1998 Huijbers et al., 2010). Kako starimo, dolazi do smanjenja taloženja kolagena i povećane aktivnosti MMP (Norton et al., 2005 Butcher et al., 2009). Štaviše, mnoge druge komponente ECM-a i njihovi receptori kao što su proteoglikani heparan sulfata i CD44 koji olakšavaju signalizaciju faktora rasta često se prekomerno proizvode kod raka (Kainz et al., 1995 Stauder et al., 1995 Nasser, 2008). Dakle, abnormalne promene u količini i sastavu ECM mogu u velikoj meri da promene biohemijske osobine ECM, potenciraju onkogene efekte različitih signalnih puteva faktora rasta i deregulišu ponašanje ćelija tokom maligne transformacije.

Pored promena u njegovim biohemijskim svojstvima, arhitekturi i drugim fizičkim svojstvima ECM-a povezanog sa tumorom, fundamentalno se razlikuju od strome normalnog tkiva, a ne opuštenih neorijentisanih fibrila, kolagen I u tumorima dojke je često visoko linearizovan i ili orijentisan susedno. na epitel ili štrče okomito u tkivo (Provenzano et al., 2006 Levental et al., 2009). U skladu sa ovim promenama, ekspresija mnogih enzima za remodeliranje ECM-a je često deregulisana kod raka kod ljudi. Heparanaze, 6-O-sulfataze, cistein katepsini, urokinaza i, što je najvažnije, mnogi MMP su često prekomerno izraženi kod različitih karcinoma (Ilan et al., 2006 Kessenbrock et al., 2010).

Štaviše, biomehanička svojstva ECM-a se takođe menjaju u uslovima bolesti. Na primer, tumorska stroma je tipično čvršća od normalne strome u slučaju raka dojke, obolelo tkivo može biti 10 puta tvrđe od normalne dojke (Levental et al., 2009 Lopez et al., 2011). Deo povećanja krutosti tkiva može se pripisati prekomernoj aktivnosti lizil oksidaze (LOX), koja umrežava kolagena vlakna i druge komponente ECM. Zaista, povećana regulacija ekspresije LOX je primećena kod različitih karcinoma, uključujući rak dojke i rak glave i vrata, i predstavlja loš prognostički marker (Le et al., 2009 Barker et al., 2011). Važno je da je studija koja koristi genetiku miša pokazala da prekomerna ekspresija LOX povećava krutost ECM i promoviše invaziju i progresiju tumorskih ćelija (Levental et al., 2009). Nasuprot tome, inhibicija LOX smanjuje fibrozu tkiva i incidencu tumora u Neu model raka dojke (Levental et al., 2009). Zajedno, ovi podaci pokazuju da je deregulacija unakrsnog povezivanja kolagena i krutost ECM-a više od sekundarnog ishoda, već umesto toga igra uzročnu ulogu u patogenezi raka. Zanimljivo je, međutim, da je prekomerna ekspresija samo LOX-a nedovoljna da izazove formiranje tumora (Levental et al., 2009), što sugeriše da je deregulacija remodeliranja ECM-a kokonspirator, a ne primarni induktor tumorigeneze u dojci.

Abnormalna dinamika ECM tokom progresije raka

Višećelijski organizmi su razvili mnoge redundantne mehanizme kako bi sprečili da ćelija koja je intimno integrisana sa drugim ćelijama u funkcionalnom tkivu postane kancerogena i dovede do otkazivanja organa i smrti organizma. Da bi prevazišla ove zaštitne mere i postala kancerogena, ćelija mora da akumulira višestruka onkogena svojstva koja na kraju rezultiraju malignom transformacijom. To uključuje sticanje sposobnosti ćelija raka da prežive, rastu i napadnu (Hanahan i Weinberg, 2000, 2011). Along the way, cancer cells often lose their differentiation state and polarity, disrupt tissue integrity, and corrupt stromal cells to promote their own growth at both primary tumor and distant sites (Feigin and Muthuswamy, 2009 Luo et al., 2009).

Abnormal ECM can promote many of the aforementioned steps. An increase in collagen deposition or ECM stiffness, alone or in combination, up-regulates integrin signaling and can thus promote cell survival and proliferation (Wozniak et al., 2003 Paszek et al., 2005). Increased collagen cross-linking and ECM stiffness as a result of LOX overproduction promote focal adhesion assembly and ERK and PI3 kinase signaling and facilitate Neu-mediated oncogenic transformation (Levental et al., 2009). Moreover, various ECM components or their functional fragment derivatives have pro- or antiapoptotic effects (Mott and Werb, 2004). Therefore, deregulation of ECM remodeling can lead to apoptotic evasion by mutant cells. Among the numerous roles of abnormal ECM, we focus in the next section on how it may convert a normal stem cell niche into a cancer stem cell niche and how it may disrupt tissue polarity and integrity to promote tissue invasion, both of which are essential steps during cancer progression.

The ECM is an essential component of the stem cell niche and the cancer stem cell niche

Mounting evidence suggests that the ECM is an essential noncellular component of the adult stem cell niche. For example, various ECM receptors have been used as markers to enrich adult stem cells in many in vitro and in vivo systems (Shen et al., 2008 Raymond et al., 2009), suggesting that contact with the ECM is necessary for cells to acquire or maintain stem cell properties. In contrast, loss of ECM contact by either functional ablation (Yamashita et al., 2005 Tanentzapf et al., 2007 O’Reilly et al., 2008) or reduction (Frye et al., 2003) of the ECM receptor integrins or reduction of ECM components, including the glycoproteins osteopontin (Kollet et al., 2006 Lymperi et al., 2010), tenascin C (Garcion et al., 2004), or biglycan (Bi et al., 2007), reduces the number of stem cells in different vertebrate and invertebrate systems.

Studies now show that the ECM plays multiple roles in the stem cell niche. For example, ECM receptors allow stem cells to anchor to the special local niche environment where stem cell properties can be maintained. Such an anchorage physically constrains stem cells to make direct contact with niche cells, which produce paracrine signaling molecules that are essential for maintaining stem cell properties (Fig. 2 A, stage 1 Li and Xie, 2005). Moreover, anchorage allows stem cells to maintain cell polarity, orient their mitotic spindles, and undergo asymmetric cell division (Fig. 2 A, stage 2), a fundamental mechanism whereby stem cell self-renewal and differentiation are thought to be determined (Lambert and Nagy, 2002 Fuchs et al., 2004 Lechler and Fuchs, 2005 Yamashita and Fuller, 2008).

In addition to maintaining stem cell properties, the ECM, via its diverse and potent signaling abilities, can directly regulate stem cell differentiation, although the molecular details of how this is achieved have only just started to emerge. Many of the signaling pathways that play an important role in stem cell biology in numerous model systems are subject to ECM modulation. For example, tenascin C can modulate FGF2 and BMP4 signaling, both of which are essential for neural stem cell biology (Garcion et al., 2004), whereas the ECM regulates ligand accessibility of the Janus kinase–signal transducer and activator of transcription signaling pathway in the fly testis (Yamashita et al., 2005).

The biomechanical properties of the ECM also play an important role in regulating stem cell biology. MSCs grown on polymer gels with similar elasticity to the brain express neuronal markers and morphology, whereas those grown on gels that are semicompliant like smooth and skeletal muscle tissues or rigid like the bone express muscle or bone proteins, respectively (McBeath et al., 2004 Engler et al., 2006). Likewise, muscle stem cells grown on soft hydrogels with elasticity mimicking that of real muscle differentiate into functional muscle (Gilbert et al., 2010), highlighting the great promise that tissue engineering may hold in regenerative medicine. Together, it is conceivable that by modulating various aspects of ECM properties, a lineage-specific ECM may be created to facilitate cell differentiation processes during lineage specification and organ development (Fig. 2 A, stage 3).

The decision between stem cell expansion and differentiation is a delicate one and must be tightly controlled during normal organ homeostasis and function. An imbalance of these two events can lead to the generation of tumor-initiating cells, which have been called cancer stem cells by either overexpanding the stem cell pool or a failure in stem cell differentiation. Indeed, loss of cell polarity as a result of ablation of Numb or Lgl protein, essential components of the cell polarity machinery, disrupts asymmetric cell division and leads to overexpansion of neural stem cells and tumor formation in the brain (Li et al., 2003 Klezovitch et al., 2004). Therefore, the essential roles that the ECM plays in the stem cell niche make it a likely candidate to be targeted to create a cancer stem cell niche during cellular transformation. It is possible, at least theoretically, that deregulated ECM dynamics may cause formation of abnormal lineage-specific ECM and lead to cancer stem cell overexpansion and loss of differentiation (Fig. 2 B). However, whether a cancer stem cell niche may result from such an event of ECM dynamics deregulation remains to be rigorously tested.

The ECM maintains tissue polarity and architecture and prevents cancer cell invasion

An important feature of epithelial organs, which is often lost in cancer, is that cells in them have distinct polarity and architecture that are indispensable for organ formation and function (Ghajar and Bissell, 2008). Studies have shown that ECM is essential for the establishment and maintenance of tissue polarity and architecture. For example, β1-integrin maintains tissue polarity in solid organs including the mammary gland (Akhtar et al., 2009), whereas various ECM components are important for planar cell polarity during epithelial morphogenesis (Davidson et al., 2006 Latimer and Jessen, 2010 Skoglund and Keller, 2010). Abnormal ECM dynamics can compromise basement membrane as a physical barrier and promote epithelial–mesenchymal transition, which together can facilitate tissue invasion by cancer cells (Song et al., 2000 Duong and Erickson, 2004 Radisky and Radisky, 2010).

One way the physical barrier of basement membrane can be removed, at least partially, is by overexpressing MMPs. Consistent with this notion, mice overexpressing MMP3, MMP7, or MMP14 form mammary tumors (Sternlicht et al., 1999). It is reasonable to predict that cancer cells or their accompanying stromal and immune cells bearing MMPs have selective advantage over those that are not because, presumably, they can readily enter and exit the endothelial basement membrane and metastasize to distant sites. Additionally, changes in ECM topography may also facilitate cancer cell migration. Thickening and linearization of collagen fibers are common in cancers, and they are often found in areas where active tissue invasion and tumor vasculature are observed (Condeelis and Segall, 2003 Provenzano et al., 2006 Levental et al., 2009), suggesting that they play an active role in facilitating cancer cell invasion. Indeed, studies using live imaging have shown that cancer cells migrate rapidly on collagen fibers in areas enriched in collagen (Wang et al., 2002 Condeelis and Segall, 2003 Wyckoff et al., 2007).

Together, deregulation of ECM dynamics can facilitate cellular dedifferentiation and cancer stem cell expansion. Additionally, they disrupt tissue polarity and promote tissue invasion. As a result, epithelial cells are directly affected by deregulated ECM dynamics, leading to cellular transformation and metastasis.

Abnormal ECM promotes formation of a tumor microenvironment

Abnormal ECM also indirectly affects cancer cells by influencing the behavior of stromal cells, including endothelial cells, immune cells, and fibroblasts, which are the main initial culprits that cause abnormal ECM production (Bhowmick et al., 2004 Orimo et al., 2005 Quante et al., 2011). As a result, abnormal ECM further perpetuates the local niche and promotes the formation of a tumorigenic microenvironment.

Role of the ECM in tumor angiogenesis and lymphangiogenesis

As a disorganized organ, tumor develops by using many of the same cellular and developmental processes essential for organogenesis (Ruoslahti, 2002 Egeblad et al., 2010a). For a tumor to increase in size, for example, tumor cells face the same increasing demand for nutrient, oxygen, and waste exchange as normal cells do in a growing organ during development. As in normal development, such a demand is met by angiogenesis, the process whereby new blood vessels sprout from the existing vasculature (Davis and Senger, 2005). Furthermore, tumor vasculature, together with the lymphatic system, is the main route through which cancer cells metastasize and immune cells infiltrate. Consequently, tumor-associated angiogenesis and lymphangiogenesis, the process whereby lymphatic vessels are generated, are important aspects of cancer progression (Fig. 3 Avraamides et al., 2008).

The role of abnormal ECM in tumor angiogenesis is a result of the various functions that ECM components play in blood vessel formation during normal development. For example, many ECM fragments, including endostatin, tumstatin, canstatin, arresten, and hexastatin, all of which are derived from collagens type IV and XVIII, have potent stimulatory or inhibitory effects on angiogenesis (Mott and Werb, 2004). They are likely to collaborate with other pro- or antiangiogenic factors, including VEGF, to determine where to initiate vascular branching and the final branch pattern (Fig. 3 A, stage 1). To initiate vascular branching, vessel basement membrane ECM needs to be removed most likely by MMPs expressed by invading endothelial cells (Fig. 3 A, stage 2). MMPs, for example MMP14 (MT1-MMP), are also required for the invading tip cell, which is at the leading edge of an endothelial branch, to wade through the interstitial matrix toward target cells (Fig. 3 A, stage 3 Genís et al., 2007 van Hinsbergh and Koolwijk, 2008). In addition, hypoxia can lead to overproduction of LOX-like protein-2 and a subsequent increase in ECM cross-linking and stiffening, resulting in sprouting angiogenesis (Bignon et al., 2011). These data suggest that ECM biomechanical properties also play essential roles in angiogenesis.

Angiogenesis is a complex process, requiring coordination of many cellular activities. Thus, in addition to guiding endothelial cell migration and branching, ECM and its fragments may be involved in endothelial cell survival and proliferation to supply cellular building blocks for vessel growth (Sweet et al., 2011). Furthermore, ECM components are involved in cellular morphogenesis, including vessel lumen formation (Newman et al., 2011) and other aspects of tubulogenesis during tumor angiogenesis (Davis and Senger, 2005). The biomechanical properties of the ECM appear to play an especially important role in this process. Indeed, vascular networks with markedly distinct branching patterns have been observed when endothelial cells are grown on matrix with different elasticity (Myers et al., 2011).

Finally, new ECM is deposited to form basement membrane to surround blood vessels during tumor angiogenesis. Importantly, however, the basement membrane of the tumor vasculature is more porous and leaky than normal (Hewitt et al., 1997 Hashizume et al., 2000), which facilitates tumor cell metastasis and immune cell infiltration and promotes cancer progression (Ruoslahti, 2002 Egeblad et al., 2010a). Likewise, the lymphatic system can also transport tumor and immune cells. Recent studies show that the ECM receptor integrin α9β1 plays an important role in the formation of lymphatic vessels (Huang et al., 2000 Avraamides et al., 2008), suggesting that the ECM is likely to play a role in tumor lymphangiogenesis as well. However, this suggestion awaits further experimental testing, as do the details of how abnormal ECM dynamics may deregulate lymphangiogenesis during cancer progression.

Role of the ECM in tumor-associated inflammation

Inflammation, characterized by massive influx of immune cells, plays a causative role in cancer development. Although their initial function is supposed to suppress tumor growth, immune cells including macrophages are often altered and recruited by tumor cells at later stages to promote cancer (Coussens and Werb, 2002). As in tumor angiogenesis, abnormal ECM affects many aspects of immune cell behaviors, including infiltration, differentiation, and functional activation.

For example, mice lacking the ECM glycoprotein SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) have an increased number of macrophages in tumors, suggesting that the ECM can influence the number of immune cells. One way the ECM affects immune cells is by regulating cell proliferation (Adair-Kirk and Senior, 2008 Sorokin, 2010). ECM components also may function as chemoattractants to immune cells (Fig. 3 B, stage a). For example, elastin fragments are able to recruit monocytes, but not neutrophils, in the rat lung (Houghton et al., 2006). The acetylated tripeptide Pro-Gly-Pro derived from collagen I proteolysis by MMP8 or MMP9 can functionally mimic the chemoattractant CXCL8 on neutrophils in a lung inflammation model (Weathington et al., 2006). Alternatively, activation of collagen receptor DDR1 can also promote macrophage infiltration in atherosclerotic plaques (Franco et al., 2009).

To reach the inflamed or tumor sites, immune cells encounter two kinds of potential ECM barriers: the endothelial basement membrane and interstitial matrix. Studies using EM and, more recently, intravital imaging have shown that transmigration across the endothelial basement membrane is a rate-limiting step during T cell extravasation (Wang et al., 2006 Bartholomäus et al., 2009). Interestingly, however, inhibition of integrin α6β1, which binds to laminin, results in reduced neutrophil infiltration and trapping of neutrophils between endothelium and the basement membrane (Dangerfield et al., 2002). These data suggest that, although the basement membrane is a barrier to immune cell extravasation, binding and attachment to ECM components are necessary for transmigration to occur. It remains unclear how immune cells transmigrate across the basement membrane, for example, regarding whether ECM degradation is involved and whether immune cells have preferred and presumably more porous passage sites along the vessel wall (Rowe and Weiss, 2008). Once they enter the stroma, immune cells travel through the interstitial matrix during infiltration. As in the cases of tumor and endothelial cells, ECM topography such as collagen fibril size and density can influence migration of immune cells (Fig. 3 B, stage a Lämmermann et al., 2008).

The ECM also regulates the activation of immune cells. For example, increased ECM stiffness can promote integrin-mediated adhesion complex assembly and activate T cells (Ashkar et al., 2000 Adler et al., 2001 Hur et al., 2007 Sorokin, 2010). Although collagen type I promotes infiltration of immune cells, it inhibits the ability of macrophages to kill cancer cells by blocking polarization and, thus, activation of macrophages (Fig. 3 B, stage b Kaplan, 1983). These results highlight the complex nature of how ECM deregulation may affect behaviors of different groups of immune cells. The inhibitory effect of collagen I on immune cells is likely mediated by its binding with the leukocyte-associated Ig-like receptors (LAIRs), which are expressed at the surface of most immune cells (Meyaard, 2008 Frantz et al., 2010). At present, it is not clear whether LAIRs and integrins cooperate however, the activation of LAIRs is a plausible mechanism whereby high levels of tumor collagen can attenuate the otherwise tumor-suppressive function of immune cells. Additionally, the ECM plays an important role in immune cell differentiation, including the maturation process of T helper cells (Chabas et al., 2001 Hur et al., 2007). A study also shows that hyaluronan can induce regulatory T cell differentiation from effector memory T cell precursors (Bollyky et al., 2011). Therefore, one plausible mechanism whereby abnormal ECM sabotages the immune system during cancer development may be to prevent immune cells from undergoing their normal differentiation and maturation process (Fig. 3 B, stage c).

Finally, another group of stromal cells, MSCs, has emerged as an important player in the cancer niche. As multipotent stem cells, MSCs normally can give rise to various cell types, including osteoblasts, chondrocytes, adipocytes, and, at least under pathological conditions, CAFs (Quante et al., 2011), which are essential for abnormal ECM metabolism. Because the ECM plays an important role in MSC differentiation (Engler et al., 2006), it is likely that MSCs may be yet another target cell population of abnormal ECM dynamics in the formation of a cancer niche. This is an especially important point, as MSCs can exert pleiotropic effects on inflammation (Aggarwal and Pittenger, 2005 Ripoll et al., 2011 Singer and Caplan, 2011). Together, these data reinforce the possibility that, once beyond a certain threshold, deregulated ECM dynamics may cause irreversible changes to the normal niche and convert it into a cancer-promoting environment.

In summary, abnormal ECM dynamics deregulate behaviors of both cancer cells and stromal cells. On the one hand, ECM anomalies promote cancer cell transformation and tissue invasion on the other hand, they help generate a tumorigenic niche that further facilitates cancer progression. Such a double-whammy effect is a recurring theme at later stages of cancer metastasis, as is evident from the next section.

The ECM: An essential component of premetastatic and metastatic niches

Cancer cell metastasis is a multistep process, consisting of local invasion and intravasation at the primary site, survival in the circulation, and extravasation and colonization at the distant site (Paget, 1889). Depending on cancer type and organ destination, these steps may have distinct kinetics during cancer metastasis (Nguyen et al., 2009). A successful metastasis requires not only a local niche to support cancer cell growth at the primary site but also one, the metastatic niche, to allow invading cancer cells to survive, colonize, and expand to form a macrometastasis (Psaila and Lyden, 2009).

Although still in its infancy, studies support that the ECM is, as in the primary tumor niche, an essential component of the metastatic niche. For example, although most metastatic cancer cells die, mammary carcinoma cells expressing the hyaluronan receptor CD44 survive better than cells with low levels of CD44 (Yu et al., 1997). These data imply that hyaluronan and maybe other ECM components promote survival of metastatic cancer cells. Moreover, as in the case of primary tumor niche, LOX activities are often up-regulated in metastatic cancer sites as a result of increased production from cancer cells or activated fibroblasts at the metastatic niche (Erler et al., 2009). Increase in mechanical force as a result of LOX expression and ECM stiffening presumably facilitates colonization of cancer cells and infiltration of immune cells at the metastatic site. These changes may be similar to the ones at the primary niche and together may further trigger the angiogenic switch and lead to cancer cell expansion from micrometastasis to macrometastasis (Fig. 4). However, this notion remains to be tested experimentally.

Remarkably, mounting evidence suggests that cancer cells may remotely modify, often with the involvement of other cell types including hematopoietic progenitor cells, distant sites and proactively participate in the creation of a premetastatic niche before metastasis (McAllister and Weinberg, 2010 Bateman, 2011). For example, cancer cells at the primary site produce osteopontin and other factors to recruit granulin-expressing hematopoietic progenitor cells, which can then deregulate behaviors of the distant stromal cells (Elkabets et al., 2011). Interestingly, granulin, belonging to the epithelin family of secreted growth factors, can increase the expression of a variety of ECM components and their modifying enzymes in stromal fibroblasts (Elkabets et al., 2011).

Changes of ECM composition are important for continued recruitment of hematopoietic progenitor cells to the premetastatic niche. For example, increased fibronectin expression is essential for VEGF receptor 1 + (VEGFR1 + ) hematopoietic progenitor cells, which also express the fibronectin receptor integrin α4β1, to migrate and adhere to the niche in the lung (Kaplan et al., 2005). Once there, VEGFR1 + hematopoietic progenitor cells secrete MMP9, which is known to play a role in lung-specific metastasis (Hiratsuka et al., 2002), and thus further modulate and deregulate the premetastatic niche. In addition to fibronectin, other ECM components may also be important for the function of the premetastatic niche. For example, hyaluronan and its receptor CD44 facilitate signaling via C-X-C chemokine receptor 4 (CXCR4) and its ligand stromal-derived growth factor 1 (SDF1/CXCL12 Netelenbos et al., 2002 Avigdor et al., 2004), which are essential for organ-specific metastasis of tumor cells to the lung or bone marrow (Jones et al., 2006). Thus, these data suggest that deregulation of ECM dynamics is an important step during the formation of a premetastatic niche.

Collectively, a picture has started to emerge with regard to ECM’s roles in cancer progression: normal ECM dynamics are essential for embryonic organ development and postnatal function (Fig. 4 A) deregulated ECM dynamics disrupt tissue polarity, architecture, and integrity and promote epithelial cell transformation and invasion (Fig. 4 B). Furthermore, abnormal ECM dynamics derail stromal cell behavior, leading to tumor-promoting angiogenesis and inflammation by endothelial cells and immune cells, respectively, both at the primary and metastatic sites. The resultant changes in the stromal components further exacerbate the tumorigenic microenvironment and facilitate the process of oncogenic transformation, tissue invasion, and metastasis during cancer initiation and progression (Fig. 4, C and D).

Завршне напомене

From the initial belief that the intrinsic properties of cancer cells determine most major aspects of cancer initiation and progression, our understanding of cancer biology has taken remarkable strides. We now regard cancer as a heterogeneous disease not only in the sense that different molecular etiologies may underlie the same clinical outcome but also that multiple cell types, in addition to cancer cells, and noncellular components need to be mobilized and coordinated to support the survival, growth, and invasion of cancer cells. As a major component of the local niche, the ECM has emerged as an essential player at various stages of the carcinogenic process. Its functional diversity and dynamic nature, which allows the ECM to be an active participant in most major cell behavior and developmental processes, also makes it a necessary target whose deregulation may be a rate-limiting step in cancer progression.

An important area of future cancer research will be to determine whether abnormal ECM could be an effective cancer therapeutic target. To achieve this goal, we must understand how ECM composition and organization are normally maintained and regulated and how they may be deregulated in cancer. A daunting task in this regard will be to determine the kind of ECM changes that have causative effects on disease progression and how these changes of the ECM, alone or in combination, may affect cancer cells and cells in the stromal compartment. Additionally, with the growing documentation of the diverse functions of the ECM in development and cancer, a major challenge will be to understand the molecular basis of these functions, whether they involve only receptor signaling, rearrangements of the cytoskeleton, changes of gene expression, or other aspects of cell behavior, and how such changes are integrated with conventional signaling cascades that are known to play a role in these processes.

Abnormal ECM stiffness, as observed in tissue fibrosis, clearly plays an important role in cancer progression. However, we have only begun to decipher how different cell types respond to changes in ECM elasticity and which receptors detect the various types of physical force. It remains to be an important area of research to determine whether ECM elasticity may be restored to normal in cancer and how such a restoration may benefit treatment prognosis. ECM anomalies, including stiffness, have been associated with delivery and resistance of conventional drugs (Egeblad et al., 2010b). Indeed, a decrease in the fibroblast pool and thus the ECM improves drug uptake in the mouse (Loeffler et al., 2006 Olive et al., 2009). Therefore, targeting abnormal ECM may provide yet another effective avenue to combat the complicated illness that is cancer.


Adipose extracellular matrix remodelling in obesity and insulin resistance

The extracellular matrix (ECM) of adipose tissues undergoes constant remodelling to allow adipocytes and their precursor cells to change cell shape and function in adaptation to nutritional cues. Abnormal accumulation of ECM components and their modifiers in adipose tissues has been recently demonstrated to cause obesity-associated insulin resistance, a hallmark of type 2 diabetes. Integrins and other ECM receptors (e.g. CD44) that are expressed in adipose tissues have been shown to regulate insulin sensitivity. It is well understood that a hypoxic response is observed in adipose tissue expansion during obesity progression and that hypoxic response accelerates fibrosis and inflammation in white adipose tissues. The expansion of adipose tissues should require angiogenesis however, the excess deposition of ECM limits the angiogenic response of white adipose tissues in obesity. While recent studies have focused on the metabolic consequences and the mechanisms of adipose tissue expansion and remodelling, little attention has been paid to the role played by the interaction between peri-adipocyte ECM and their cognate cell surface receptors. This review will address what is currently known about the roles played by adipose ECM, their modifiers, and ECM receptors in obesity and insulin resistance. Understanding how excess ECM deposition in the adipose tissue deteriorates insulin sensitivity would provide us hints to develop a new therapeutic strategy for the treatment of insulin resistance and type 2 diabetes.

Кључне речи: Adipose tissue Extracellular matrix Fibrosis Insulin resistance Integrins.

Autorska prava © 2016 Elsevier Inc. Sva prava zadržana.

Figures

Adipose tissue remodelling during the…

Adipose tissue remodelling during the development of obesity. Adipose tissues undergo dramatic remodelling…

Proposed model for how the…

Proposed model for how the activation of ECM receptor pathway in the adipose…

Fibrotic and inflammatory white adipose…

Fibrotic and inflammatory white adipose tissue remodelling in crosstalk with the liver and…


Extracellular Matrix (ECM) Biology Laboratory

A major focus in our laboratory is extracellular matrix (ECM), and its role in innate immune inflammatory responses at mucosal surfaces. The ECM has a significant role in modulating the local inflammatory milieu, while its breakdown can present immune cells with endogenous danger signals to drive excessive immune responses. However, these events are poorly understood.

Our studies on lumican, one such ECM protein, shows that its expression increases in Crohn’s disease and mouse models of colitis. We found that a segment of the lumican protein interacts with toll-like receptor 4 on neutrophils and macrophages that regulates innate immune response and production of inflammatory cytokines. We developed mice deficient in lumican that show poor recovery from a chemically induced colitis. The function of lumican in inflammation may be a double-edged sword—needed for development of protective innate immunity but unrestricted can cause immune dysregulation and chronic inflammation.

We are currently investigating the molecular nature of lumican interactions with host immune functions and developing mimetic peptides and anti-lumican antibodies that could be ultimately used to modulate inflammation. Treatments using anti-TNF-α or other antibodies that block major components of the immune response may have harmful immunosuppressive effects.

Future treatment strategies based on lumican or other proteins of the ECM could become milder approaches to suppress localized inflammation. Recently, we have started investigating, biglycan another lumican-like ECM protein that is perceived as an endogenous danger signal in chronic inflammatory settings.

Our laboratory has examined differential gene expression patterns in Crohn’s disease and ulcerative colitis to establish signature expression patterns. A subset of these genes will be pursued in the future for elucidating pathogenesis of these two related inflammatory bowel diseases. 

Publications 

  1. Lawrance IC, Fiocchi C, Chakravarti S.  Gene expression profiling identifies distinctive disease signatures for ulcerative colitis and Crohn's disease. Hum Molec Genet. 2001 10:445-456.
  2. Lawrance IC, Wu F, Leite AZA, Willis J,West GA, Fiocchi C, Chakravarti S. A murine model of chronic inflammation-induced intestinal fibrosis down regulated by antisense NF-B. Gastroenterologija. 2003 125:1750-1761.
  3. Wu F, Dassopoulos T, Cope L, Brant SR, Harris M, Maitra M, Bayless TM, Parmigiani G,  Chakravarti S. Genome-wide gene expression differences between Crohn’s and ulcerative colitis from endoscopic pinch biopsies: insights into distinctive pathogenesis. Inflamm Bowel Diseases, 2007 13:807-821. PMID: 17262812.
  4. Wu F, Chakravarti S. Differential Expression of Inflammatory and Fibrogenic Genes and Their Regulation by NF-κB Inhibition in a Mouse Model of Chronic Colitis. J Immunol. 2007 179:6988-7000. PMID: 17982090
  5. Wu F, Zikusoka M, Trindade A, Dassopoulos T, Harris ML, Bayless TM, Brant SR, Chakravarti S, Kwon JH. MicroRNAs are Differentially Expressed and Alter Expression of Macrophage Inflammatory Peptide-2alpha. Gastroenterologija. 2008 Nov 135:1624-1635. PMID: 18835392.
  6. Lee S, Bowrin K, Hamad AR, Chakravarti S. Extracellular matrix lumican deposited on the surface of neutrophils promotes migration by binding to 2 integrin. J Biol Chem. 2009 284:23662-9. PMID: 19531489 PMCID: 2749141.
  7. Lohr, K, Sardana, H, Lee, S, Wu, F, Huso, DL, Hamad, AR, Chakravarti, S. Extracellular matrix protein lumican regulates inflammation in a mouse model of colitis. Inflamm Bowel Diseases, 2011 Apr 11. doi: 10.1002/ibd.21713. [Epub ispred štampanja]. PMID: 21484968 PubMed Central PMCID: 3135758.
  8. Shao H, Lee S, Gae-Scott S, Nakata C, Chen S, Hamad AR, Chakravarti S. Extracellular matrix lumican promotes bacterial phagocytosis and Lum-/- mice show increased Pseudomonas aeruginosa lung infection severity. J Biol Chem. 2012 Aug 3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22865855 PMCID: 3476255.

For locations in Maryland

Phone Number: 410-933-7495

Fax Numbers:
Gastroenterology: 410-500-4267
Hepatology: 410-500-4257

For locations in the National Capital Region/Washington, DC

Phone Number: 202-660-5555

Fax Numbers:
Gastroenterology: 202-660-6103
Hepatology: 202-660-7359

Whether you're crossing the country or the globe, we make it easy to access world-class care at Johns Hopkins.


Studying Macrophages in vivo

Izazovi

Many challenges still exist when investigating macrophage biology, both ин витро и in vivo. The inconsistent findings from many of the studies discussed here can potentially be attributed to differences in cell lines, surface chemistries, time points analyzed, and other variables, but nonetheless emphasize the important fact that commonly used macrophage cell lines and primary cells exhibit differing responses to identical stimuli, often making ин витро findings difficult to compare. This is true for both murine (4, 102, 103) and human (104, 105) cell sources. Additionally, there are many differences between human and murine macrophage biology, from surface marker expression to metabolic states, that can result in stark differences in functional output (106�). Species specificity of macrophage cell types and the presence or absence of serum factors from humans vs. other species used in ин витро studies may also limit the applicability to human biology and therapeutic strategies. Thus, further studies are required to delineate murine and human macrophage responses, not only in mechanical studies.

Additional challenges exist when identifying the activation state of a macrophage, especially in vivo. Traditionally, phenotypes are identified using immunohistochemistry and transcriptional profiling, however these techniques require multiple markers to confirm an activation state and are most useful in ин витро ili ex vivo studies at end stage time points. There is a great need for techniques to identify phenotypes through protein expression in vivo. While the use of genetically encoded fluorescent proteins to readout macrophage activation is possible, the use of multiple markers to confirm macrophage identity and the unintended effects of introducing exogenous proteins limits feasibility. Another area of concern, particularly in studies investigating mechanical regulation of macrophages is the fact that macrophages respond differently to substrates in 2-D compared to 3-D. Currently, most studies are performed using 2-D methods to investigate migration and activation. There is a great need for more studies investigating macrophages in 3-D, especially in the context of cancer, as it is more representative of the environment macrophages naturally reside in. It is imperative to improve methods of investigating macrophages in their native environments so as to minimize variances that arise from culture and experimental conditions, and to best elucidate the impact of the ECM on macrophages.

Current Approaches

In order to observe macrophages in the tumor microenvironment, the field has recently turned to optical approaches such as positron emission tomography (PET), for example [reviewed extensively in (109)]. Rostam et al. have proposed image-based machine learning to identify phenotypes based on cellular morphology which, as described earlier, may provide some indication of phenotype (110). The availability of 3-D culture platforms to investigate macrophage–tumor cell interactions provide a tool kit to identify macrophage phenotype in more in vivo-like microenvironments (111�). Using these platforms, one can take advantage of pharmacologic and optogenetic approaches to manipulate adhesion receptor activation and downstream signaling pathways involved in macrophage responses to biophysical cues from the ECM (114�).

In addition to PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) (109), another technique, intravital imaging, utilizes small implanted imaging windows paired with confocal or multiphoton microscopy to visualize the spatial organization of tumor and stromal cell populations (117, 118). Cell-type-specific expression of proteins that are genetically fused with fluorescent tags, such as GFP or mCherry, as well as the endogenously fluorescent metabolic cofactors FAD + and NADH (119) can be used to identify macrophage, tumor, and other cell types in the mouse (Figure 2). This technique has facilitated direct observation of macrophages interacting with and assisting tumor cells to intravasate into nearby vasculature, as well as tumor cell extravasation at distant metastatic sites (121, 122). While this approach provides detailed spatial and temporal resolution of cells in the TME, there is still a lack of validated signatures to fully identify and characterize macrophage phenotypes in vivo. One emerging signature of macrophage activation is the use of fluorescence lifetime. Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) reports the time a fluorophore remains in the excited state before transitioning back to ground state, and differences in fluorescent lifetimes of NADH and FAD + can indicate whether the cofactors are free or protein bound. Changes in the relative concentrations of bound vs. free NADH and FAD + can provide information on metabolic states at the single cell level (123, 124). Within the TME, Szulczewski et al. demonstrated that stromal macrophages have a distinct NADH FLIM signature, allowing them to be distinguished from tumor cells (119). Along these lines, Alfonso-Garcia et al. show stark differences in the NADH fluorescence lifetime signatures in MLPS+IFNγ и МIL4+IL13 induced BMDMs ин витро (125), thus warranting further investigation into the use of FLIM to identify macrophage activation ин витро и in vivo. In addition to endogenous and genetically expressed fluorescence, ported mammary imaging windows that feature a needle inserted through the window base have been used to inject fluorescently conjugated antibodies. This methodology provides an opportunity for real-time visualization of the localization and relative abundance of cell type specific proteins, such as macrophage activation markers and integrins.

Slika 2. Intravital imaging of mammary carcinoma in a MMTV-PyMT mouse. 2-photon scanning laser microscopy allows for the in vivo observation of tumor cells (high in NADH intensity, 780 nm excitation), collagen fibers through second harmonic generation (890 nm excitation), and (A) Macrophages expressing the fluorescent mCherry protein under the CSF1-R promotor (C57BL/6-Tg(Csf1r-HBEGF/mCherry)1Mnz/J X B6.129P2-Lyz2 tm1(cre)Ifo /J) (120) (1050nm excitation). (B) FAD HI cells which depict primarily macrophage stromal cells (119). (C) NADH fluorescence lifetime overlay on mask of mCherry+ cells (color map of NADH τm lifetime). (D) Insets depict mcherry + macrophages, which are FAD bright, spatially localized in the collagen rich stroma or within the tumor mass. Arrow indicates a macrophage spread in a collagen abundant region of the tumor stroma. Dashed outline depicts a macrophage elongated in an aligned region of collagen fibers at the boundary of a tumor nest.


Кључне тачке

The bladder extracellular matrix (ECM) is in a dynamic conversation with its constituent cells through a variety of ECM receptors, which have crucial roles in proliferation, differentiation and homeostatic cell responses

The bladder ECM responds to strain injury or obstruction by increasing levels of matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteinases, collagen III, and many smaller components of the matrix

Alterations in ECM proteins can lead to changes in the stiffness of the matrix, which is a critical mediator of intracellular tension and cell behavior

Damaged matrix that results from bladder overdistention can cause long-lasting changes in smooth muscle cell behavior

Ascribing matrix changes to simple upregulation or downregulation of ECM gene expression neglects ECM alterations due to cross-linkages, proteolysis or glycosylation, which have a profound effect on distension and strength of the bladder wall


1.4 Conclusion

As addressed above, the ECM can regulate various fundamental cell functions. Thus, isolated ECM molecules have been utilized for medical, pharmaceutical, and tissue engineering applications. Today, there has been substantial progress in these fields. It is required to regulate cell functions more strongly and precisely, which increases the importance of the ECM. The ECM is composed of many components that regulate cell functions. The reconstitution of native ECM has been expected to strongly induce cell functions. Despite many efforts, it is difficult to reconstitute native ECM ин витро by conventional chemical and physical methods due to its compositional and structural complexity. Thus, the decellularization technique is attractive for reconstituting native ECM for various applications.

Additionally, researchers in ECM biology have concentrated on clarifying the effects of single ECM molecules on cell functions. For this purpose, substrates coated with single isolated ECM molecules, gene engineering techniques (knocked-in/knocked-out animals and cells), itd. have been used. 63,64 However, it is difficult to comprehensively understand the roles of ECM from these studies focusing on single ECM molecules. In vitro ECM models mimicking native ECM will be a powerful tool. dECM is expected to be a suitable ин витро ECM model for comprehensive studies of the roles of ECM. 65 In this book, examples of the use of dECM for medical, pharmaceutical, and tissue engineering applications will be addressed after the explanation of its preparation (Part II), characterization (Part III), and modification and fabrication (Part IV). Additionally, some examples of dECM for ECM biology research will be introduced in Part V and Part VI.